Velkommen til BG Utleie AS
Et selskap du kan stole på.

"Stillas-småhus" er et produkt fra BG Utleie AS for mellomstore entreprenører som ønsker full kontroll på stillaskostnadene i små og mellomstore prosjekter.

Unødig lang stillasleie med tilhørende urasjonell drift er ofte årsak til redusert inntjening på prosjektet, samtidig som innhenting av tilbud på stillas ikke alltid har høyest prioritet.

Fordeler ved å bruke BG Utleie AS er mange:

  • Byggeplassen får godkjent stillas - unngår stans ved tilsyn
  • Fast pris basert på prisliste for de aller fleste småhusprosjekter
  • Forenkler kalkylen for prosjektet
  • Leie fremfor eie frigjør kapital til drift - mer rasjonellt
  • Automastisk demontering etter 30 dager - ingen overleie
  • Utvidet døgnleie avtales ved behov