Hjem / Stillas

Stillas

Stillaser er kapitalkrevende dersom man skal kjøpe dem inn og eie dem selv. For mange er det derfor et mer rasjonelt alternativ å leie inn stillas ved behov. En fordel med å leie stillas fra oss, er at vi håndterer både levering, montering, demontering og henting.

Vi passer også på at alt som leies ut fra oss er faglig godkjent, og tåler en grundig inspeksjon.

Ved arbeid i høyden er det viktig å tenke på sikkerhet. Arbeidstilsynet har utarbeidet gode retningslinjer som du kan lese mer om her.

Utleieprodukter

Trappetår

Solideq Trappetårn

Layher-TG-60-Understøttelse

Layher Allround TG 60

173319518_2956174154631971_1450866704119504989_n

Stillashenger Langveggpakke 9

Tilbud Facebook4

Stillas krympeplast

Stillasnett

Stillasnett

Tilbud Facebook3

Stillaspresenning monarflex

Tilbud Schivesgate Thorendal

Stillaspresenning fiber

Tilbud Facebook1

Tak over tak

gavlvegg pakke7

Pakke 7 gavlvegg – 118 m²

gavlvegg pakke

Pakke 6 gavlvegg – 104 m²

pakke gavelvegg

Pakke 5 gavlvegg – 93 m²

montere-stillas-privat

Pakke 3 gavlvegg – 83,9 m²

gavlvegg pakke2

Pakke 2 gavlvegg – 67 m²

gavlvegg pakke1

Pakke 1 gavlvegg – 48 m²

Stillaspakke 82,5 m²

Huspakke langvegg – 82,5 m²

Flex-pakke 69m²

Huspakke fleksi – 69 m²

Flex-pakke 50m²

Huspakke fleksi – 50 m²

Flex-pakke 33m²

Huspakke fleksi – 33 m²

Flex-pakke 21m²

Huspakke fleksi – 21 m²

rullestillasenkelt

Rullestillas – enkel 10,5 m

Stillas

Stillaset er en viktig del av bygg- og anleggsbransjen, fordi det gir arbeidere en trygg plattform for å utføre arbeid i høyden. Det stilles strenge krav og regler til montering og bruk av stillas for å unngå fallskader og ulykker. Ved å bruke BG Utleie som din profesjonelle leverandør på stillasutleie, er du sikret en løsning som etterlever regelverket og sikrer dine medarbeidere en trygg arbeidsplass.

Ulike typer stillas

Vi leverer de fleste typer av stillas og stillasprodukter, for eksempel:

Lettstillas

Lettstillas, som navnet antyder, er en lettere versjon av tradisjonelle stillas. Denne typen stillas er enkel å transportere og montere, samtidig som den gir tilstrekkelig stabilitet og sikkerhet for arbeiderne. Lettstillas er ideelle for mindre prosjekter og raskere oppsett.

Rullestillas

Rullestillas er mobile stillasplattformer som enkelt kan flyttes til ulike arbeidssteder. De er utstyrt med hjul som låser seg når de er i bruk, og gir dermed mobilitet og stabilitet. Rullestillas er ideelle for vedlikehold, maling og andre oppgaver som krever enkelt tilgjengelighet til ulike områder av en bygning.

Stillashenger

En stillashenger er en spesialisert transportenhet som brukes til å transportere komplette stillaspakker til og fra byggeplassen. Den er designet for enkel lasting og lossing og bidrar til å spare tid og penger ved å effektivisere logistikken for stillasutstyret.

Tak over tak og inndekning

Tak over tak og inndekning lar arbeidere jobbe i et beskyttet miljø, med redusert risiko for fallulykker og skader. Tak over tak gir også beskyttelse mot vær og vind, slik at man kan øke effektiviteten og kvaliteten på arbeidet som utføres

Tungstillas

Tungstillasene har nærmest ubegrensede variasjonsmuligheter når det gjelder montering og bruksområder. Disse stillasene brukes spesielt i forbindelse med rehabilitering, kompliserte byggeplasser med avanserte konstruksjoner eller på nybyggingsprosjekter.

Tungstillas tåler stor belastning og er blant annet velegnet til muring, betong rehabilitering og pussing av fasader. Tungstillas kalles gjerne også murerstillas eller spirstillas.

Spør oss om råd

BG Utleie AS er spesialisten på utleie av stillas og sikring av arbeid i høyden. Vi hjelper deg med å planlegge, levere og montere stillas til ditt prosjekt.

Spør oss gjerne uforpliktende om råd og priser her.