Hjem / Stillas

Stillas

Stillaser er i de fleste tilfeller et sikrere og bedre alternativ enn personlig fallsikringsutstyr. Stillas brukes på store og små prosjekter, innendørs så vel som utendørs. Her finner du de vanligste stillastypene. Kontakt oss hvis du er usikker på hvilket stillas du trenger.

Vi har bred kunnskap og gode produkter på lager. Stillaser er kapitalkrevende hvis man skal kjøpe dem inn. For mange er det derfor et mer rasjonelt alternativ å leie inn stillas ved behov. En fordel med å leie stillas fra oss, er at vi håndterer både levering, montering, demontering og henting. Vi passer også på at alt som leies ut fra oss er faglig godkjent, og tåler en grundig inspeksjon.

Ved arbeid i høyden er det viktig å tenke på sikkerhet. Arbeidstilsynet har utarbeidet gode retningslinjer som du kan lese mer om her.

Utleieprodukter

Tilbud Facebook4

Stillas krympeplast

Tilbud Facebook

Stillasnett

Tilbud Facebook3

Stillaspresenning monarflex

Tilbud Schivesgate Thorendal

Stillaspresenning fiber

Tilbud Facebook1

Tak over tak

gavlvegg pakke7

Pakke 7 gavlvegg – 118 m²

gavlvegg pakke

Pakke 6 gavlvegg – 104 m²

pakke gavelvegg

Pakke 5 gavlvegg – 93 m²

gavlvegg pakke3

Pakke 3 gavlvegg – 83,9 m²

gavlvegg pakke2

Pakke 2 gavlvegg – 67 m²

gavlvegg pakke1

Pakke 1 gavlvegg – 48 m²

Stillaspakke 82,5 m²

Huspakke langvegg – 82,5 m²

Flex-pakke 69m²

Huspakke fleksi – 69 m²

Flex-pakke 50m²

Huspakke fleksi – 50 m²

Flex-pakke 33m²

Huspakke fleksi – 33 m²

Flex-pakke 21m²

Huspakke fleksi – 21 m²

rullestillasenkelt

Rullestillas – enkel 10,5 m

rullestillasenkelt

Rullestillas – enkel 9,5 m

rullestillasenkelt

Rullestillas – enkel 8,5 m

rullestillasenkelt

Rullestillas – enkel 7,5 m